För pedagoger inom förskoleverksamhet

För att ge barnen och pedagogerna en starkare självkänsla och skapa en mer konstruktiv kommunikation

Jag utbildar, inspirerar och coachar med fokus på att skape en god självkänsla hos barnen. Jag pratar om självkänslan ur olika perspektiv; leken, kommunikation, förhållningssätt, ansvar, misslyckanden, Jag ger er tips och inspiration hur ni kan agera, samtala, möta, inspirera och få en barngrupp som kommunicerar och samspelar på ett mer konstruktivt sätt Mitt mål är också att ni pedagoger ska bli mer inspirerade att delta i leken och ha väldigt roligt tillsammans. Hur ni som pedagoger kan dokumentera och förklara till föräldrarna vad ni gör och lär/inspirerar barnen i leken och andra aktiviteter.

Jag har ett webinar på zoom med de pedagoger som ska delta i kursen, där jag pratar om det perspektiv av självkänsla vi har bestämt att jobba med. Tex leken. Jag ger pedagogerna förslag på olika sätt att möta, kommunicera och agera i leken. Enskild coachning för varje pedagog där vi diskuterar deras upplevelser och tankar kring övningarna. 1-5 samtal Ett avslutande webinar med alla pedagoger som har deltagit i kursen.