Självkänsla

Godmorgon - kopia (2)

När barnen har en god självkänsla och ett gott självförtroende känner de tillit till sin egen förmåga och möjligheter. De vet att de är omtyckta av både sig själva och andra. Jag inspirerar och visar genom rolleken och skapande hur du som förälder och/eller andra personer i barnets omgivning, kan agera och kommunicera, så att barnen och ni själva har roligt och samtidigt får insikter och kunskaper Jag ger muntlig, skriftlig och visuell dokumentation, av barnens förmågor som hjälper att skapa möjligheter.