Om Carina Haganius

Om du inte ser och upplever dina förmågor och möjligheter, blir det svårt att själv styra ditt liv.

Om man redan som barn tränar och utvecklar förmågan att känna tillit till sig själv, finns förutsättningar att skapa ett klokt liv

Att som pedagog/vuxen delta i barnens lek, hjälper både dig och barnen till ökad självkänsla, konstruktiv kommunikation, samspel och glädje

Jag har tidigare jobbat som förskollärare i många år. Jag har jobbat mycket med barns lek, samtalet, mötet. Jag har kunskaper och lång erfarenhet av specialpedagogik. Jag tycker att mötet och samtalen med barnen är grunden i all pedagogik. I leken och skapandet uppstår det möjligheter att . Jag vill berätta och visa för föräldrar, pedagoger och andra personer i barnets omgivning, hur de kan hjälpa sina barn till ökad självkänsla. Utifrån mina kunskaper och erfarenheter som förskollärare.
Föräldrar och andra vuxna i barnets närhet kommer att få verktyg och inspiration för barnens ökade självkänsla.

De senaste 5 åren

Jag drabbades av en lättare stroke och utmattning för några år sedan. I samband med detta drabbades jag även av depression. Min självkänsla var på noll och jag tyckte att jag misslyckades med allt och jag upplevde att jag inte styrde mitt liv.

När jag första gången tog mig till yoga under min sjukskrivning, hade deltagarna och läraren en pratstund efteråt. En person sa till mig -Gå aldrig tillbaka till ditt gamla jobb. Den andra sa -Du måste ingenting. Den kvällen tänkte jag, det är lätt att säga, men en omöjlighet för mig att följa. Men efter ett tid följde jag ändå dessa uppmaningar. Dessa två uppmaningar blev mina ledord Jag startade min resa med att utforska varför jag mådde så dåligt och hur jag skulle kunna skaffa mig verktyg för att må bättre. Det jag kom fram till var att jag stor del av mitt liv hade agerat utifrån en dälig självkänsla. Detta har inneburit att jag har betett mig oklokt både mot mig själv och andra. Det har varit några kämpiga år, men jag kan nu säga att jag är glad att jag ”krachade” ihop. Denna krach gjorde att jag nu är mycket nöjdare med mitt liv, har tränat och upplevt vad en bättre självkänsla kan innebära. Möten, lek och samtal med barn är jag bra på. Detta blir en bra kombination i livsleken

Att få skapa, leka, upptäcka sina förmågor och möjligheter., det är även bra för vuxna

Jag vill motverka ett samhälle som till stor del bygger på måsten och prestationer