Lydiga vuxna

Det är en egenskap vi oftast inte värdesätter speciellt mycket. Men lydiga barn tycker vi ofta är bra. Lite motsägelsefullt.

Om vi ska beskriva vad vi vill att våra barn ska ta med sig från våran uppfostran, brukar det vara något liknande det här. Att barnen ska fatta kloka beslut, ta ansvar för sina liv och samarbeta med andra. Utifrån den beskrivningen är det ju inte särskilt bra att lära barnen att lyda.

För att agera eller göra som någon säger, behöver barnen och vi vuxna, ha en rimlighet och förståelse för vad agerandet ska leda till.

När barn inte lyder eller gör som vi vill, kan vuxna säga. Uppför dig! Det är ine lätt att förstå vad uppmaningen uppför dig betyder.

När barn inte gör som vi vuxna vill är det ofta för att vi ställer för stora krav på barnen, utifrån deras förmågor

Viktiga frågor att diskutera och reflektera kring, så att vi kan bli lite klokare vuxna.