En större självkänsla ger barnen stora möjligheter

 Att delta i rollekar och skapande är att delta i ett sammanhang som ger glädje och njutning. Det ger också möjligheter att upptäcka sina egna förmågor, testa ideer och möjligheter, kommunicera, undersöka, reflektera, hitta lösningar, argumentera, fokusera och vara i nuet. Detta ger insikter om sig själv och andra. Det ger en ökad självkänsla. Det skapar också mål och visioner

Självkänsla

Godmorgon - kopia (2)

När barnen har en god självkänsla och ett gott självförtroende känner de tillit till sin egen förmåga och möjligheter. De vet att de är omtyckta av både sig själva och andra. Jag inspirerar och visar, hur du som förälder och/eller andra personer i barnets omgivning, kan agera och kommunicera, så att barnen och ni själva har roligt och samtidigt får insikter och kunskaper. Jag visar och berättar hur du kan dokumenterar barnens förmågor, skriftligt, visuellt och muntligt. Detta för att tydliggöra och höja barnens självkänsla.