Livsleken handlar om ökat välmående med kost, hälsa, lek och relationer

Kost och näring

En förutsättning för en fungerande kropp och hjärna är en nyttig kost med tillräckligt av näring och vitaminer

Leken


När ni får mer insikter vaför leken är så viktig och varför vi vinner så mycket på att delta mera aktivt i barnens rolllekar. Då kommer ni att vilja leka mer.

Jag ger er insikterna om lekens betydelse och vad man utvecklar och lär sig i leken.- Jag ger er tips och inspiration hur ni kan agera, samtala, möta, inspirera och få ert barn eller en barngrupp som kommunicerar och samspelar på ett mer konstruktivt sätt

Att delta i rollekar är att delta i ett sammanhang som ger glädje och njutning. Det ger också möjligheter att upptäcka sina egna förmågor, testa ideer och möjligheter, kommunicera, undersöka, reflektera, hitta lösningar, argumentera, fokusera och vara i nuet. Detta ger insikter om sig själv och andra. Det skapar också mål och visioner

Mitt mål är att vuxna ska bli inspirerade att delta mer i leken och upptäcka världen tillsammans med barnen. .

Självkänsla

De flesta av oss inser att en god självkänsla ger stora möjligheter för ett bra liv. Att få omtalat att man är fantastisk är en del av en god självkänsla men man behöver också uppleva och agera utifrån den positiva självkänslan Och grunden för att uppleva en god självkänsla är att hela kroppen mår bra.